Varaus- ja vuokrausehdot

Noudatamme lomamökin tilaamisessa, varaamisessa ja tehtyjen sopimusten peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on suorittanut näissä sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun.

1. Varaaminen ja maksu

Varaus on vahvistettu kun asiakas on maksanut ennakkomaksun 100e tai enintään 20% lomapalvelun hinnasta. Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin neljä (4) viikkoa ennen loman alkua , ei varausmaksua peritä erikseen.

Asiakkaan tulee maksaa loppusuoritus viimeistään viisi (5) viikkoa ennen loman alkua. Ellei loppusuoritusta ole maksettu eräpäivään mennessä, katsotaan varaus peruuntuneeksi. Saapuessaan lomakohteeseen asiakkaan on esitettävä kuitti suoritetusta maksusta.

2. Peruutukset

Peruutus on aina tehtävä kirjaimellisesti vuokranantajalle. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut vuokranantajalle. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi lainkaan perille. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 21 vrk ennen loman alkua veloitetaan koko vuokra. Siinä tapauksessa, että yrittäjä saa vuokratuksi lomakohteen toiselle asiakkaalle, palautetaan vuokra siltä osin kuin uudelta asiakkaalta saadaan vuokraa. Suoritettua ennakkomaksua ei kuitenkaan palauteta.

Sen estämättä mitä edellä on määrätty asiakkaalla on oikeus saada ennakkomaksua lukuun ottamatta, yrittäjälle maksama summa takaisin, mikäli peruutus johtuu syystä, että asiakas itse tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuva henkilö ennen vuokra-ajan alkamista äkillisesti sairastuu, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Edellä tarkoitettu tapahtuma on osoitettava luotettavalla tavalla (lääkärintodistus tms.).

Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra takaisin vähennettynä ennakkomaksulla.

Mikäli edellä mainituista syistä johtuva peruutus tapahtuu vuokra aikana, ei vuokraa makseta takaisin. Mikäli kysymyksessä on ylivoimainen este (force majeure) lomakohteen omistaja voi irtisanoa sopimuksen, jolloin asiakkaalle on viipymättä ilmoitettava peruutuksesta. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra takaisin. Force majeure esteen takia irtisanotusta vuokrauksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

3. Oleskelu lomakohteessa

Erillisen lomamökin vuorokausi- tai viikkovuokraan kuuluu loma-asunnon vapaa käyttöoikeus. Mökkiin sisältyvät kalusteet, keittiö- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, polttoaine lämmitykseen, ruuanvalmistukseen ja valaistukseen. Asiakas voi tuoda mukanaan omat liinavaatteet. Lomakohteen siivouksesta vuokra-aikana huolehtii asiakas. Asiakkaan tulee vuokra-ajan päätyttyä luovuttaa lomakohde siistinä.

4. Avainten luovutus

Lomakohteen avaimet luovutetaan asiakkaalle asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Asiakaan tulisi ilmoittaa hyvissä ajoin saapumisajankohta. Avaimen kadottamisesta peritään 150e korvausmaksu.

5. Vahinkojen korvaukset

Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingon lomakohteen pitäjälle.

6. Henkilömäärä

Lomakohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä vahvistuksessa on sovittu. Omistajalla on oikeus periä lisähenkilöistä kohtuullinen korvaus. Mahdollisista yövieraista on sovittava erikseen lomakohteen pitäjän kanssa. Teltan, asuntoauton tai –vaunun käyttö lomakohteen alueella on ilman omistaja lupaa kielletty. Lemmikkieläinten tuontiin loma-asunnolle on saatava loma-asunnonomistajan suostumus.

7. Valitukset

Lomakohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät valitukset on osoitettava välittömästi loman aikana niiden aiheen ilmaannuttua suoraan lomakohteen pitäjälle. Asiakkaan tulee esittää mahdollinen hinnanalennus- tai muu korvausvaatimus ensin kirjallisesti lomakohteen pitäjälle. Mikäli asiaan ei tule korjausta eikä korvauskysymyksessä päästä yksimielisyyteen voi asiakas saattaa riita-asian kuluttajavalistuskunnan käsiteltäväksi.

Tervetuloa lomailemaan ja viihtymään Sallan ihastuttavissa maisemissa!

Anneli Lindström
p.050-517 7754